De Interim Communicatiespecialist ondersteunt van strategie tot en met de uitvoering

De interim specialist (ZZP) kan worden ingehuurd voor diverse communicatiedoeleinden die variëren van strategie tot en met uitvoering. Dit kan simpelweg zijn omdat u extra handen nodig heeft op de afdeling of voor specifieke afgebakende projecten. Dit kan voor een adviestraject zijn, maar ook voor de uitvoering van diverse communicatiewerkzaamheden. 

Ervaring

Heart4detail heeft jarenlange ervaring als Communicatiespecialist in verschillende branches. Lees meer over de jarenlange ervaring en bekijk voor welke klanten Heart4detail werkt/heeft gewerkt. 

Overeenkomst

De interim specialist werkt op uurbasis. Dat wil zeggen dat de gewerkte uren worden gefactureerd. 
Vooraf wordt er een overeenkomst getekend. In deze overeenkomst worden de werkzaamheden omschreven en staan de gemaakte afspraken betreffende de start- & einddatum van de opdracht, het uurtarief en het aantal uren.